Mariebergsviken

Aktuell status: Banan är stängd

Mariebergsviken: 

Sidan under bearbetning

Här nedan anger "Solstaskärets ploggrupp"  löpande hur vi tycker att vår skridskobanan  på Mariebergsviken är avseende parametrarna nedan när isen väl lagt sig.

Obs! detta är en subjektiv rådgivande bedömning.

Datum – 2020-11-14

Isens bärighet: Öppet vatten, 

Åkyta: 

Ytjämnhet:  

Ytbeläggning

Ythinder

Förekomst av sprickor: 

 

                                                        

Under säsongen 20/21 kommer vi att ha tillgång till en ny traktor som bl.a. har en hytt med värme, detta bör göra att vi kan klara att vara ute även när vädret är tjurigt.

Nya traktorn

Vi har även gjort en speciell vagn för att kunna laga sprickor i isen på ett effektivare sätt, som vi hoppas att kunna använda kommande säsong. 

SpricklagningsvagnenStötta gärna vårt ideella arbete genom att SWISHa till 123 593 0318 och skriv "Bra plogat"

När SLK-flaggan hissad vid Mariebergsviken betyder det att vi bevakar isen och rapporterar statusen här på hemsidan.  

Observera att flaggan bara betyder att vi bevakar och rapporterar isen, men betyder inte att isen är åkbar.

 

Isläggning

På Mariebergsviken försöker vi ploga upp en rundbana. Banan varierar i längd beroende på förutsättningar mellan ca 1600 - 2000 m. Mängden snö och istjocklek är de parameterar åkytagör om och hur vi kan ploga. Vi gör det i samarbete med Fritidsförvaltningen, Karlstads Bostads AB och Mariebergsskogen AB.


Allmänt

Mariebergsviken är en lämplig vik för en skridskobana eftersom den lägger sig tidigt och ligger länge. Viken är grund och fryser till jämnt över nästan hela ytan. Det har dock visat sig att om tillfrysningen sker när vattenståndet sjunker finns det stor risk att gas bubblar upp från botten som förhindrar isläggning på några ställen. Vi bevakar givet vis detta. Mynningen mot Klarälven är däremot ofta mycket förrädisk.

Ploggruppen 2018

Ploggruppen 2017-18

Fr.v. Sten, Pelle, Ulf, Tomas, Egil och Björn 
Saknas på bild Leo Ruder, Åke Noord och
Fredrik Nylén

Regler och rekommendationer för banan

  • All åkning sker på egen risk
  • All fordonstrafik är förbjuden undantaget fordon för preparering
  • Åkning sker motsols
  • Snabbare åkare i innervarv, medan de som vill njuta längre håller yttervarv
  • Håll dina stavspetsar under midjehöjd för att inte skada bakomvarande åkare
  • Varning för sprickor i isen
  • Vistas inte i snön vid sidan av banan då snön isolerar och trycker ner isen. Det kan medföra försvagning av isen under snön.
  • Yttre plogade banan är till för gående. Den inre är för skridskoåkare.

Kommunikationer

Mariebergsviken nås till fots, med cykel eller bil och med busslinje 7 och 12.

Parkering finns vid Mariebergsskogen med bryggor för bekväm påsättning av skridskor.

Kafé, grillplatser, toaletter

Naturum finns ett kafé där man kan ta en fika i samband med skridskoturen [ öppettider ].Grillplats finns vid badet och toalett finns vid kiosken i Mariebergsskogen. Grillplats och toalett finns vid Orrleken [ öppettider ].

Lagning av sprickor 2018-02-26:

Spricklagning Mariebergsviken 

  

Karta

Samarbetande organisationer

Konstfrusen isbana

Innanför Mariebergsskogens entre finns även en mindre konstfrusen isbana.

Ändrad 2020-11-14